Jump to Navigation

Nieuwsbrief

Geplaatst op: 23/06/2017 - 10:37

Schoolplein

Het schoolplein bij de hoofdingang ligt er gelukkig weer dicht en opgeruimd bij. Alle kinderen kunnen hier dan ook gewoon weer de school binnen. Binnenkort worden hier ook weer fietsenrekken teruggeplaatst.

 

Rapport inloop

Tijdens de inloopmiddag op donderdag 29 juni van 15.15 tot 16.00 uur kunt u het laatste rapport van dit schooljaar op komen halen. Bij het laatste rapport wordt er geen 10-minutengesprek gepland. Mocht de leerkracht toch graag nog een gesprek met u willen hebben dan wordt u hiervoor uitgenodigd. Wilt u zelf nog graag een gesprek dan kunt u dit uiteraard ook aangeven bij de leerkracht.

 

Food en Greenmarket

Op zaterdag 1 juli is er van 10:00 tot 17:00 op het Dr. Colijnplein een Food en Greenmarket. Voor meer informatie kunt u kijken in de bijlage voor de flyer van de markt.

 

POinActie

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in de mail doet de Bosweide op 27 juni mee aan de prikactie. Op deze dag zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. OZHW voor PO en VO steunt deze actie. Onze school start op 27 juni om 9.30 uur, de deuren gaan om 9.15 uur open. Dit geldt ook voor de Klinker.

 

Oud Meubilair

Volgend schooljaar krijgen alle groepen nieuw leerling meubilair. Al het oude meubilair wordt de laatste donderdag voor de vakantie opgehaald door stichting “Zorg samen voor Suriname”. Deze stichting zet zich in voor de kansarme groeperingen in Suriname door het ter beschikking stellen van primaire voorzieningen, zo ook schoolmeubilair. Op de website van deze stichting kunt u zien voor welke projecten zij zich al eerder hebben ingezet. Wij zijn erg blij dat ons “oude” meubilair zo toch weer een mooie bestemming krijgt. http://www.zorgsamenvoorsuriname.nl/index.html

 

Verrassing

Op donderdagmiddag 29 juni heeft de Kok bouwgroep, die de nieuwbouw en renovatie verzorgt een kleine verrassing voor alle kinderen van de Bosweide.Main menu 2

door WEBafdeling.